Female U14 - U14 Girls


Bracket A
Team MP W L D GF GA GD PTS
1 Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel
6 6 0 0 31 0 31 18
2 Katy YSC Katy 06G 05- Tucker
6 4 1 1 31 16 15 13
3 Katy YSC Katy 06G 04 - Super
6 3 2 1 19 13 6 10
4 Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera
5 2 3 0 14 25 -11 6
5 Katy YSC Katy 08G 01 Moloney
7 2 5 0 16 31 -15 6
6 Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner
6 0 6 0 10 36 -26 0

Saturday, September 11, 2021

Match # 491

09/11/21 8:00AM – 9:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 05- Tucker (H) 7
Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner (A) 3
Katy Park - Field 19
Match # 492

09/11/21 9:40AM – 11:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel (H) 6
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney (A) 0
Katy Park - Field 19
Match # 493

09/11/21 11:20AM – 1:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 04 - Super (H) 6
Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera (A) 1
Katy Park - Field 19

Saturday, September 18, 2021

Match # 495

09/18/21 9:40AM – 11:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney (H) 4
Katy YSC Katy 06G 05- Tucker (A) 7
Katy Park - Field 19
Match # 496

09/18/21 11:20AM – 1:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera (H) 6
Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner (A) 4
Katy Park - Field 19

Sunday, September 19, 2021

Match # 494

09/19/21 12:00PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 04 - Super (H) 0
Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel (A) 6
Katy Park - Field 7

Saturday, September 25, 2021

Match # 497

09/25/21 8:00AM – 9:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 05- Tucker (H) 3
Katy YSC Katy 06G 04 - Super (A) 7
Katy Park - Field 19
Match # 498

09/25/21 9:40AM – 11:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel (H) 6
Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera (A) 0
Katy Park - Field 19
Match # 499

09/25/21 11:20AM – 1:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner (H) 0
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney (A) 6
Katy Park - Field 19

Saturday, October 09, 2021

Match # 503

10/09/21 8:00AM – 9:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 05- Tucker (H) 7
Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera (A) 1
Katy Park - Field 19
Match # 504

10/09/21 9:40AM – 11:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney (H) 0
Katy YSC Katy 06G 04 - Super (A) 6
Katy Park - Field 19

Saturday, October 16, 2021

Match # 506

10/16/21 8:00AM – 9:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 05- Tucker (H) 7
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney (A) 1
Katy Park - Field 19
Match # 507

10/16/21 9:40AM – 11:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel (H) 3
Katy YSC Katy 06G 04 - Super (A) 0
Katy Park - Field 19
Match # 508

10/16/21 11:20AM – 1:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner (H) 2
Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera (A) 6
Katy Park - Field 19

Saturday, October 23, 2021

Match # 509

10/23/21 8:00AM – 9:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 04 - Super (H) 0
Katy YSC Katy 06G 05- Tucker (A) 0
Katy Park - Field 19
Match # 510

10/23/21 9:40AM – 11:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney (H) 5
Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner (A) 1
Katy Park - Field 19

Sunday, October 24, 2021

Match # 518

10/24/21 12:00PM – 1:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney (H) 0
Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel (A) 4
Katy Park - Field 7

Saturday, October 30, 2021

Sunday, October 31, 2021

Saturday, November 06, 2021

Saturday, November 13, 2021

Saturday, November 20, 2021


25 Oct 21:35:24