Female U19 - U19 Girls


Bracket A
Team MP W L D GF GA GD PTS
1 Katy 06G Rage
6 5 1 0 31 13 18 15
2 Katy YSC Katy 05G 07 - Smith
6 3 3 0 19 22 -3 9
3 Katy YSC Katy 06G 06- SYME
6 3 3 0 22 26 -4 9
4 Katy YSC Katy 06G 09 -Rage - White
6 1 5 0 12 23 -11 3

Saturday, September 11, 2021

Match # 591

09/11/21 8:00AM – 9:50AM

Team Score
Katy YSC Katy 05G 07 - Smith (H) 1
Katy 06G Rage (A) 4
Katy Park - Field 7
Match # 592

09/11/21 9:50AM – 11:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (H) 5
Katy YSC Katy 06G 09 -Rage - White (A) 2
Katy Park - Field 7

Saturday, September 18, 2021

Match # 594

09/18/21 12:30PM – 2:20PM

Team Score
Katy 06G Rage (H) 5
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (A) 1
Katy Park - Field 7

Saturday, September 25, 2021

Match # 595

09/25/21 8:00AM – 9:50AM

Team Score
Katy YSC Katy 05G 07 - Smith (H) 7
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (A) 2
Katy Park - Field 7
Match # 596

09/25/21 9:50AM – 11:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 09 -Rage - White (H) 1
Katy 06G Rage (A) 0
Katy Park - Field 7

Saturday, October 09, 2021

Match # 600

10/09/21 12:30PM – 2:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (H) 6
Katy 06G Rage (A) 10
Katy Park - Field 7

Saturday, October 16, 2021

Match # 601

10/16/21 8:00AM – 9:50AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (H) 5
Katy YSC Katy 05G 07 - Smith (A) 0
Katy Park - Field 7
Match # 602

10/16/21 9:50AM – 11:40AM

Team Score
Katy 06G Rage (H) 6
Katy YSC Katy 06G 09 -Rage - White (A) 2
Katy Park - Field 7

Saturday, October 23, 2021

Match # 604

10/23/21 12:30PM – 2:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (H) 3
Katy YSC Katy 06G 09 -Rage - White (A) 2
Katy Park - Field 7
Match # 603

10/23/21 2:20PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 05G 07 - Smith (H) 2
Katy 06G Rage (A) 6
Katy Park - Field 7

Saturday, October 30, 2021

Match # 606

10/30/21 9:50AM – 11:40AM

Team Score
Katy 06G Rage (H)
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (A)
Katy Park - Field 7

Saturday, November 06, 2021

Match # 607

11/06/21 8:00AM – 9:50AM

Team Score
Katy YSC Katy 05G 07 - Smith (H)
Katy YSC Katy 06G 06- SYME (A)
Katy Park - Field 8
Match # 608

11/06/21 9:50AM – 11:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 06G 09 -Rage - White (H)
Katy 06G Rage (A)
Katy Park - Field 8

Saturday, November 13, 2021

Match # 609

11/13/21 8:00AM – 9:50AM

Team Score
Katy 06G Rage (H)
Katy YSC Katy 05G 07 - Smith (A)
Katy Park - Field 7

Saturday, November 20, 2021

Match # 597

11/20/21 2:20PM – 4:10PM

Team Score
Katy 06G Rage (H)
Katy YSC Katy 05G 07 - Smith (A)
Katy Park - Field 7

25 Oct 21:50:52