Male U19 - U19 Boys


Bracket A
Team MP W L D GF GA GD PTS
1 Katy YSC Katy 03B 01 - Kraus
6 4 2 0 30 20 10 12
2 Katy YSC Katy 03B 02- Demiroglu
6 3 1 2 28 20 8 11
3 Katy YSC Katy 03B 04 - Shakespeare
6 3 2 1 18 21 -3 10
4 Katy YSC Katy 03B 03 - Samuel
6 0 5 1 12 27 -15 1

Sunday, September 12, 2021

Match # 1082

09/12/21 3:50PM – 5:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 03B 03 - Samuel (H) 3
Katy YSC Katy 03B 02- Demiroglu (A) 4
Katy Park - Field 7

Sunday, September 19, 2021

Match # 1083

09/19/21 2:00PM – 3:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 03B 02- Demiroglu (H) 7
Katy YSC Katy 03B 01 - Kraus (A) 2
Katy Park - Field 7

Sunday, September 26, 2021

Match # 1085

09/26/21 2:00PM – 3:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 03B 01 - Kraus (H) 7
Katy YSC Katy 03B 03 - Samuel (A) 2
Katy Park - Field 7

Sunday, October 03, 2021

Sunday, October 10, 2021

Match # 1089

10/10/21 2:00PM – 3:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 03B 01 - Kraus (H) 7
Katy YSC Katy 03B 02- Demiroglu (A) 3
Katy Park - Field 7

Sunday, October 17, 2021

Match # 1091

10/17/21 2:00PM – 3:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 03B 03 - Samuel (H) 1
Katy YSC Katy 03B 01 - Kraus (A) 7
Katy Park - Field 7

Sunday, October 24, 2021

Match # 1094

10/24/21 3:50PM – 5:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 03B 03 - Samuel (H) 3
Katy YSC Katy 03B 02- Demiroglu (A) 3
Katy Park - Field 7

Sunday, October 31, 2021

Sunday, November 07, 2021

Sunday, November 14, 2021


25 Oct 22:38:16