Female U10 - U10 Girls B


Bracket A
Team MP W L D GF GA PTS
1 Katy YSC Katy 11G 09 - Kitts
4 4 0 0 18 1 12
2 Katy YSC Katy 11G 11 - Gonzalez
4 4 0 0 21 0 11
3 Katy YSC Katy 11G 07 - Large
4 2 2 0 12 6 5
4 Katy YSC Katy 11G 10 - Leiceaga
4 1 3 0 5 12 3
5 Katy YSC Katy 11G 12 - Hill
4 1 3 0 10 26 3
6 Katy YSC Katy 11G 08 - Graham
4 0 4 0 3 24 0

Saturday, September 11, 2021

Match # 461

09/11/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 07 - Large (H) 0
Katy YSC Katy 11G 11 - Gonzalez (A) 1
Katy Park - Field 14
Match # 462

09/11/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 08 - Graham (H) 0
Katy YSC Katy 11G 10 - Leiceaga (A) 4
Katy Park - Field 14
Match # 463

09/11/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 09 - Kitts (H) 6
Katy YSC Katy 11G 12 - Hill (A) 0
Katy Park - Field 14

Saturday, September 18, 2021

Match # 464

09/18/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 09 - Kitts (H) 6
Katy YSC Katy 11G 08 - Graham (A) 0
Katy Park - Field 14
Match # 465

09/18/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 10 - Leiceaga (H) 1
Katy YSC Katy 11G 07 - Large (A) 2
Katy Park - Field 14
Match # 466

09/18/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 12 - Hill (H) 0
Katy YSC Katy 11G 11 - Gonzalez (A) 8
Katy Park - Field 14

Saturday, September 25, 2021

Match # 467

09/25/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 07 - Large (H) 1
Katy YSC Katy 11G 09 - Kitts (A) 2
Katy Park - Field 14
Match # 469

09/25/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 11 - Gonzalez (H) 6
Katy YSC Katy 11G 10 - Leiceaga (A) 0
Katy Park - Field 14
Match # 468

09/25/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 08 - Graham (H) 3
Katy YSC Katy 11G 12 - Hill (A) 8
Katy Park - Field 14

Saturday, October 09, 2021

Match # 474

10/09/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 10 - Leiceaga (H) 0
Katy YSC Katy 11G 09 - Kitts (A) 4
Katy Park - Field 14
Match # 475

10/09/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 11 - Gonzalez (H) 6
Katy YSC Katy 11G 08 - Graham (A) 0
Katy Park - Field 14
Match # 473

10/09/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 07 - Large (H) 9
Katy YSC Katy 11G 12 - Hill (A) 2
Katy Park - Field 14

Saturday, October 16, 2021

Saturday, October 23, 2021

Match # 479

10/23/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 09 - Kitts (H)
Katy YSC Katy 11G 07 - Large (A)
Katy Park - Field 14

Saturday, October 30, 2021

Saturday, November 06, 2021

Saturday, November 13, 2021

Match # 490

11/13/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11G 12 - Hill (H)
Katy YSC Katy 11G 09 - Kitts (A)
Katy Park - Field 14

Saturday, November 20, 2021


16 Oct 16:21:37