Male U9 - U9 Boys B


Bracket A
Team MP W L D GF GA GD PTS
1 Katy YSC Katy 12B 11 Guzman
6 5 1 0 33 14 19 15
2 Katy YSC Katy 12B 09 Lopez
6 5 1 0 38 16 22 15
3 Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda
6 2 2 2 17 20 -3 8
4 Katy YSC Katy 12B 14 Nieves
6 2 3 1 20 21 -1 6
5 Katy YSC Katy 12B 13 Aukusitino
5 1 3 1 12 22 -10 4
6 Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath
5 0 5 0 6 33 -27 0

Saturday, September 11, 2021

Match # 771

09/11/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (H) 9
Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath (A) 4
Katy Park - Field 9
Match # 772

09/11/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (H) 3
Katy YSC Katy 12B 13 Aukusitino (A) 3
Katy Park - Field 9
Match # 773

09/11/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (H) 7
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (A) 1
Katy Park - Field 9

Saturday, September 18, 2021

Match # 774

09/18/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (H) 5
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (A) 1
Katy Park - Field 9
Match # 775

09/18/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 13 Aukusitino (H) 1
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (A) 6
Katy Park - Field 9
Match # 776

09/18/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (H) 6
Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath (A) 1
Katy Park - Field 9

Saturday, September 25, 2021

Match # 777

09/25/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (H) 2
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (A) 5
Katy Park - Field 9
Match # 778

09/25/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (H) 3
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (A) 3
Katy Park - Field 9
Match # 779

09/25/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath (H) 1
Katy YSC Katy 12B 13 Aukusitino (A) 5
Katy Park - Field 9

Saturday, October 09, 2021

Match # 783

10/09/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (H) 7
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (A) 1
Katy Park - Field 9
Match # 784

10/09/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 13 Aukusitino (H) 1
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (A) 6
Katy Park - Field 9
Match # 785

10/09/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath (H) 0
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (A) 6
Katy Park - Field 9

Saturday, October 16, 2021

Match # 786

10/16/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (H) 6
Katy YSC Katy 12B 13 Aukusitino (A) 2
Katy Park - Field 9
Match # 787

10/16/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (H) 1
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (A) 7
Katy Park - Field 9
Match # 788

10/16/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath (H) 0
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (A) 7
Katy Park - Field 9

Saturday, October 23, 2021

Match # 789

10/23/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (H) 3
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (A) 8
Katy Park - Field 9
Match # 791

10/23/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (H) 2
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (A) 3
Katy Park - Field 9

Saturday, October 30, 2021

Match # 794

10/30/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath (H)
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (A)
Katy Park - Field 9
Match # 792

10/30/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (H)
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (A)
Katy Park - Field 9

Saturday, November 06, 2021

Match # 797

11/06/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (H)
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (A)
Katy Park - Field 9

Saturday, November 13, 2021

Match # 800

11/13/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 14 Nieves (H)
Katy YSC Katy 12B 11 Guzman (A)
Katy Park - Field 9
Match # 799

11/13/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 12 Ramnath (H)
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (A)
Katy Park - Field 9

Saturday, November 20, 2021

Match # 780

11/20/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12B 10 - Kujda (H)
Katy YSC Katy 12B 09 Lopez (A)
Katy Park - Field 9

25 Oct 23:13:16