Male U8 - U 8 Boys B


Bracket A
Team MP W L D GF GA GD PTS
1 Katy YSC Katy 13B 07 Espana
6 6 0 0 26 4 22 17
2 Katy YSC Katy 13B 12 Johnston
5 4 1 0 19 7 12 12
3 Katy YSC Katy 13B 14 Glasgow
5 1 2 2 10 11 -1 5
4 Katy YSC Katy 13B 09 Teague
6 1 4 1 7 17 -10 4
5 Katy YSC Katy 13B 11 Melara
6 0 5 1 4 27 -23 1

Saturday, September 11, 2021

Match # 931

09/11/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 12 Johnston (H) 1
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (A) 3
Katy Park - Field 23
Match # 932

09/11/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 14 Glasgow (H) 1
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (A) 1
Katy Park - Field 23

Saturday, September 18, 2021

Match # 933

09/18/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (H) 0
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (A) 8
Katy Park - Field 23
Match # 935

09/18/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (H) 1
Katy YSC Katy 13B 12 Johnston (A) 6
Katy Park - Field 23
Match # 934

09/18/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 14 Glasgow (H) 5
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (A) 0
Katy Park - Field 23

Saturday, September 25, 2021

Match # 936

09/25/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (H) 5
Katy YSC Katy 13B 14 Glasgow (A) 1
Katy Park - Field 23
Match # 937

09/25/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (H) 1
Katy YSC Katy 13B 12 Johnston (A) 6
Katy Park - Field 23
Match # 938

09/25/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (H) 0
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (A) 2
Katy Park - Field 23

Saturday, October 09, 2021

Match # 942

10/09/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (H) 5
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (A) 1
Katy Park - Field 23
Match # 943

10/09/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 14 Glasgow (H) 2
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (A) 2
Katy Park - Field 23

Saturday, October 16, 2021

Match # 944

10/16/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (H) 0
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (A) 3
Katy Park - Field 23
Match # 945

10/16/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 14 Glasgow (H) 1
Katy YSC Katy 13B 12 Johnston (A) 3
Katy Park - Field 23

Saturday, October 23, 2021

Match # 946

10/23/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (H) 3
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (A) 1
Katy Park - Field 23
Match # 947

10/23/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 12 Johnston (H) 3
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (A) 1
Katy Park - Field 23

Saturday, October 30, 2021

Match # 948

10/30/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 14 Glasgow (H)
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (A)
Katy Park - Field 23

Saturday, November 06, 2021

Match # 951

11/06/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (H)
Katy YSC Katy 13B 12 Johnston (A)
Katy Park - Field 23

Saturday, November 13, 2021

Match # 955

11/13/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (H)
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (A)
Katy Park - Field 23

Saturday, November 20, 2021

Match # 939

11/20/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 07 Espana (H)
Katy YSC Katy 13B 12 Johnston (A)
Katy Park - Field 23
Match # 940

11/20/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 13B 09 Teague (H)
Katy YSC Katy 13B 11 Melara (A)
Katy Park - Field 23

25 Oct 22:16:30