NEFC NEFC Metro West Boys 2008 United

Male U14 - Flight 2 Metro


NECSL Fall 2021

Sunday, September 12, 2021

Saturday, September 18, 2021

Match # 5650

09/18/21 6:30PM – 7:40PM

Team Score
NEFC NEFC Metro West Boys 2008 United (H) 12
WPL Club WPL 2008 Boys FC (A) 0
NEFC Park - FIeld 2

Sunday, September 19, 2021

Sunday, September 26, 2021

Sunday, October 03, 2021

Sunday, October 17, 2021

Sunday, October 24, 2021

Sunday, November 07, 2021

27 Nov 19:38:55