Female U14 - Girls U14 Elite


Bracket A
Team Name MFJ 08G White W MI Storm 2008G Fredericksen SWM Kickers 2008 Blue TKO Premier SC 2008 Girls White AYSO United BYR 08G Points Final
MFJ 08G White
 • -
 • 0-3
 • 3-1
 • 2-3
 • 1-2
 • -
 • 0-1
 • 1-2
3
W MI Storm 2008G Fredericksen
 • -
 • 3-0
 • 2-1
 • 2-1
 • 1-1
 • 0-0
 • 2-1
 • -
14
SWM Kickers 2008 Blue
 • 1-3
 • 3-2
 • 1-2
 • 1-2
 • -
 • 0-0
 • 5-1
 • 1-1
8
TKO Premier SC 2008 Girls White
 • 2-1
 • -
 • 1-1
 • 0-0
 • -
 • 0-0
 • -
 • 0-2
6
AYSO United BYR 08G
 • 1-0
 • 2-1
 • 1-2
 • -
 • 1-5
 • 1-1
 • -
 • 2-0
10